Vedení účetnictví - PP RENTAX

Přejít na obsah

Vedení účetnictví

Vedeme účetnictví a daňovou evidenci pro právnické a fyzické osoby včetně zpracování mezd se všemi potřebnými náležitostmi, tj. zajištění styku se správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami.

Jsme zkušení i ve vedení účetnictví pro cestovní kanceláře ve zvláštním režimu DPH včetně výpočtu DPH z přirážky.

V rámci této činnosti pro klienty zajišťujeme:
 • zpracování účetních dokladů, vedení účetního deníku.
 • vedení knihy pohledávek a závazků.
 • vedení pokladní knihy.
 • zpracování roční účetní závěrky.
 • zpracování podkladů pro přiznání ke všem druhům daní - z příjmů, DPH, silniční, z nemovitých věcí, ze závislé činnosti, atd.
 • zpracování kontrolního hlášení u plátců DPH.
Vše zpracováváme kvalitně, s klienty komunikujeme osobně i elektronicky. Zajišťujeme elektronický styk s finančními úřady, zdravotními pojišťovnami, správou sociálního zabezpečení. Obsluhujeme datové schránky, jejichž prostřednictvím podáváme daňová přiznání a měsíční hlášení, zajišťujeme uložení účetních závěrek do Sbírky listin příslušných obchodních rejstříků.
Jsme schopni splnit ty nejnáročnější požadavky klientů.
Pokud si klient přeje, vystavujeme pro něho na základě jeho podkladů i prvotní účetní doklady (faktury - daňové doklady), vedeme pokladnu, atd.
Naším cílem je maximální spokojenost klientů, kdy se snažíme je nezatěžovat administrativou nad míru nezbytně nutnou.

Proč si nechat vést účetnictví či daňovou evidenci včetně mzdového účetnictví externí firmou?
 • Zajistíme za Vás časově náročný styk s úřady a Vy se můžete věnovat svému podnikání.
 • Vyplňujeme všechna potřebná hlášení, absolvujeme za Vás případné kontroly, apod.
 • Jako profesionálové odpovídáme za vedení Vašeho účetnictví.
 • Ušetříme Vám nemalé náklady na zaměstance, mzdovou účetní, náklady na vybavení kanceláří, software, školení, literaturu, apod.
 • Díky naší diskrétnosti se nikdo nepovolaný nedozví nic ze svěřovaných informací.
Copyright © PP RENTAX, s.r.o., 2024
Návrat na obsah